Marta Górna

Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Concilio w Iławie. Swoją wieloletnie doświadczenie zawodowe w roli nauczyciela postanowiła ukierunkować na pomoc dzieciom z autyzmem. Energiczna i pomysłowa, czuwa nad terapeutami, dziećmi i rodzicami. Dba o to abyśmy wszyscy łączyli siły!

Malwina Górna

Magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja psychologia dzieci i młodzieży), absolwentka studiów podyplomowych – Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ma przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia oligofrenopedagogiczne. Pasjonatka pracy z dziećmi. Jako terapeuta pracuje od 2008 r. W TPP Concilio pełni rolę diagnosty i terapeuty głównego. Tworzy programy terapeutyczne oraz procedury redukcji zachowań niepożądanych.

Aneta Kostyk

Magister wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Jako studentka odbywała praktyki w przedszkolu integracyjnym. W swoich badaniach do prac dyplomowych skupiła się na zagadnieniach rozwoju społecznego dzieci niepełnosprawnych w grupie integracyjnej w przedszkolu. Ukończyła trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, szkolenie z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej PECS - Picture Exchange Communication System oraz kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, a także tytuł terapeuty ręki oraz trenera I stopnia Sensoplastyki (R). Stale poszerza swoje kwalifikacje.

Dominika Buczkowska

Magister Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem i Zespołem Aspergera. Obecnie studentka psychologii.

Ukończyła szkolenie trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, szkolenie Picture Exchange Communication System ( PECS), kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz diagnozy rozwoju psychoruchowego przy pomocy narzędzia KORP oraz PEP-R. Uczestniczyła w stażu oraz obozach organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wciąż poszerza swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Agnieszka Zaczkowska

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy studiów licencjackich w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz studiów magisterskich o kierunku Pedagogika, specjalność Logopedia. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obecnie studiuje Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej. Odbyła również wiele praktyk oraz szkoleń, m.in. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej; Logorytmika;Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;PECS - Picture Exchange Communication System; Trening Umiejętności Społecznych. Posiada również uprawnienia do diagnozy psychoruchowej przy pomocy narzędzia KORP i PEP-R

Marzena Pietroczuk

Magister pedagogiki rewalidacyjno-terapeutycznej oraz absolwentka studiów licencjackich w zakresie pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ukończyła trzystopniowy kurs "Terapia behawioralna w teorii i praktyce", szkolenie z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej PECS - Picture Exchange Communication System (poziom I, Treningu umiejętności społecznych oraz Sensoplastyki (R) - trener I stopnia. Brała udział w obozach terapeutycznym organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Izabela Jaszczołt

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w zakresie studiów licencjackich z pedagogiki ze specjalnością Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uzyskuje kwalifikacje w zakresie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej o specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością oraz studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczyła w kursie bazowym (3 modułowym) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”. Ukończyła kurs Trening Umiejętności Społecznych.

 

 

Oliwia Ciżewska

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, gdzie otrzymała tytuł zawodowy magistra pedagogiki oraz uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Posiada kompetencje umożliwiające właściwą interpretację zjawisk wychowawczych, dzięki temu potrafi organizować i koordynować pracę opiekuńczo wychowawczą. Odbyła liczne praktyki i staże. Uczestniczyła w obozie terapeutycznym zorganizowanym przez Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka. Obecnie studiuję Pedagogikę specjalna- edukację i rehabilitację osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, jest również w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki specjalnej- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).