Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio zapewnia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompleksową opiekę przedszkolną

Organizacja Roku Szkolnego 2019-2020

rekrutacja TPP Concilio

rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą na 1 miejsce wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zgłoszenia na: mg@concilio.edu.pl

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Centrum Edukacyjne START Marta Górna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

 

 

Centrum Edukacyjne START Marta Górna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

 

 

Celem projektu jest Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 
10 dzieci w Punkcie Terapeutycznym Concilio poprzez doposażenie, wykorzystanie 2 wolnych miejsc wychowania przedszkolnego, wzrost kompetencji 6 nauczycieli oraz poniesienie kompetencji 
20 rodziców/opiekunów do 08.2019r.

 

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 1

ROZEZNANIE RYNKU NR 1
z dnia 03.11.2017r.


W ramach projektu „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
nr umowy: RPWM.02.01.00-28-0095/16-00

na dostawę: pomocy dydaktycznych, testów logopedycznych, mebli

PLIK DO POBRANIA

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Concilio

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Concilio

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne działania których celem jest całościowa stymulacja psychoruchowa i społeczna dziecka od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

W ramach wczesnego wspomagania oferujemy bezpłatne zajęcia, w wymiarze 8 godzin miesięcznie, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb dziecka.

Proponujemy:

Wczesną Terapię Behawioralną

Wczesną interwencję terapeutyczną

Terapię psychologiczną

Terapię logopedyczną

Terapię pedagogiczną

Psychoedukację rodzin

Trening umiejętności społecznych

 

Zapisy do przedszkola – rok szkolny 2015/2016

Strony