Marta Górna

Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Concilio w Iławie. Swoją wieloletnie doświadczenie zawodowe w roli nauczyciela postanowiła ukierunkować na pomoc dzieciom z autyzmem. Energiczna i pomysłowa, czuwa nad terapeutami, dziećmi i rodzicami. Dba o to abyśmy wszyscy łączyli siły!

Malwina Górna

Magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja psychologia dzieci i młodzieży), absolwentka studiów podyplomowych – Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ma przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia oligofrenopedagogiczne. Pasjonatka pracy z dziećmi. Jako terapeuta pracuje od 2008 r. W TPP Concilio pełni rolę diagnosty i terapeuty głównego. Tworzy programy terapeutyczne oraz procedury redukcji zachowań niepożądanych.

Aneta Kostyk

 

Magister wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii, a także edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Brała udział w trzystopniowym kursie terapii behawioralnej, ukończyła szkolenie z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej PECS - Picture Exchange Communication System, szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych oraz kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia. Posiada uprawnienia do diagnozy psychoruchowej przy pomocy narzędzia KORP, a także diagnozy logopedycznej przy pomocy narzędzia KOLD. Posiada tytuł terapeuty ręki oraz trenera I stopnia Sensoplastyki (R), a także trenera Kreatywnego Wczesnego Rozwoju oraz trenera Plastyki Ekspresywnej.

 

Dominika Jaworowska

Magister Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem i Zespołem Aspergera. Obecnie studentka psychologii.

Ukończyła szkolenie trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, szkolenie Picture Exchange Communication System ( PECS), kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz diagnozy rozwoju psychoruchowego przy pomocy narzędzia KORP oraz PEP-R. Uczestniczyła w stażu oraz obozach organizowanych przez Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wciąż poszerza swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Agnieszka Zaczkowska

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy studiów licencjackich w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz studiów magisterskich o kierunku Pedagogika, specjalność Logopedia. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obecnie studiuje Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej. Odbyła również wiele praktyk oraz szkoleń, m.in. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej; Logorytmika;Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;PECS - Picture Exchange Communication System; Trening Umiejętności Społecznych. Posiada również uprawnienia do diagnozy psychoruchowej przy pomocy narzędzia KORP i PEP-R

Izabela Jaszczołt

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w zakresie studiów licencjackich z pedagogiki ze specjalnością Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Uzyskuje kwalifikacje w zakresie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej o specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością oraz studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczyła w kursie bazowym (3 modułowym) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”. Ukończyła kurs Trening Umiejętności Społecznych.

 

 

Oliwia Ciżewska

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, gdzie otrzymała tytuł zawodowy magistra pedagogiki oraz uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Posiada kompetencje umożliwiające właściwą interpretację zjawisk wychowawczych, dzięki temu potrafi organizować i koordynować pracę opiekuńczo wychowawczą. Odbyła liczne praktyki i staże. Uczestniczyła w obozie terapeutycznym zorganizowanym przez Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka. Obecnie studiuję Pedagogikę specjalna- edukację i rehabilitację osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, jest również w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki specjalnej- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Karolina Kopańska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu studiów licencjackich w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalizacji oligofrenopedagogika. Ukończyła również studia magisterskie w zakresie pracy socjalnej. Jako studentka odbywała liczne praktyki m.in. w szkole specjalnej. Ukończyła kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”. Uzyskała certyfikowany tytuł 1 stopnia trenera Sensoplastyki oraz trenera Kreatywnego Wczesnego Rozwoju. Podnosząc swoje kwalifikacje, brała również udział w szkoleniu „Kontakt- czyli uważna komunikacja z dzieckiem” oraz Plastyka Ekspresywna uzyskując tytuł certyfikowanego trenera. Wciąż poszerza swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Malwina Milczarek

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego studiów licencjackich na wydziale pedagogicznym oraz magisterskich w zakresie Pedagogika Promocji Zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Plastyka – Historia Sztuki, a także Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako studentka odbywała liczne praktyki w szkole podstawowej. W ramach wolontariatu wspomagała dziecko z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). Ukończyła kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”. Brała także udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Inkubator Inspiracji, zdobywając tytuł certyfikowanego trenera Plastyki Ekspresywnej, trenera 1 stopnia Sensoplastyki oraz certyfikowanego trenera Kreatywnego Wczesnego Rozwoju. Ukończyła również szkolenie „Kontakt - czyli uważna komunikacja z dzieckiem”.

Edyta Liberacka

Klaudia Nastaj

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie studiów licencjackich z pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika z surdopedagogiką. Uzyskuje kwalifikacje w zakresie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim. Jako studentka odbywała praktyki między innymi w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym, Podstawowej Szkole Specjalnej oraz Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, gdzie poszerzyła wiedzę praktyczną i uzyskała zatrudnienie. Stale pragnie pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Aleksandra Wierzbicka 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w zakresie studiów licencjackich z pedagogiki specjalnej o specjalności terapia logopedyczna. Uzyskuje kwalifikacje w zakresie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń na Uniwersytecie Gdańskim. Jako studentka odbywała praktyki w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych. Wciąż poszerza swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.