Konsultacje

Rekrutacja uzupełniająca

piliki do pobrania:

RODO

deklaracja

zaświadczenie

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio zapewnia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompleksową opiekę przedszkolną

Organizacja Roku Szkolnego 2019-2020

rekrutacja TPP Concilio

rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą na 1 miejsce wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Zgłoszenia na: mg@concilio.edu.pl

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Centrum Edukacyjne START Marta Górna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

 

 

Centrum Edukacyjne START Marta Górna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”

 

 

Celem projektu jest Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 
10 dzieci w Punkcie Terapeutycznym Concilio poprzez doposażenie, wykorzystanie 2 wolnych miejsc wychowania przedszkolnego, wzrost kompetencji 6 nauczycieli oraz poniesienie kompetencji 
20 rodziców/opiekunów do 08.2019r.

 

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 1

ROZEZNANIE RYNKU NR 1
z dnia 03.11.2017r.


W ramach projektu „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio szansą na edukację przedszkolną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
nr umowy: RPWM.02.01.00-28-0095/16-00

na dostawę: pomocy dydaktycznych, testów logopedycznych, mebli

PLIK DO POBRANIA

Strony